top of page

PERSONVERNPOLICY

Denne personvernserklæringen gjelder for Fotograf Emma Hansen.

Emma Hansen er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn på nettstedet www.fotografemmahansen.com

 

Du kan kontakte meg direkte på telefon: 94892792

Mail: fotografemmahansen@gmail.com 

 

Personopplysninger som behandles:

Fotograf Emma Hansen vil ikke samle inn personopplysninger som fødselsdato, personnummer eller opplysninger om betalingskort.

 

 

Informasjon som jeg innhenter

 • Fornavn og etternavn på oppdragsgiver

 • Navn og alder på personene som skal fotograferes 

 • Opplysninger som vesentlige ting om hvor oppdraget skal utføres feks tid og sted.

 • Epostadresse 

 • Telefonnummer

 • Adresse

 • Firmanavn

 

Hvilken informasjon innhenter jeg?

Fotograf Emma Hansen innhenter opplysninger gjennom skjemaer på hjemmesiden. Det er frivillig å oppi denne type informasjon. Hvis du/dere velger å ikke oppi personopplysningene, kan det forhindre meg fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

 

Formålet med informasjonen som innhentes:

For å kunne sende deg relevant informasjon.

Jeg oppretter en profil på bakgrunn av informasjonen som innhentes for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. 

Profilene baseres kun på informasjon du frivillig gir meg, enkelte opplysninger er helt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger.

 

Hvilken informasjon lagres?

 • Informasjonen lagres på mail, Gmail server.

 • Informasjon slettes når opplysningene er urelevante.

 • Ved fakturering lagres opplysningene i Fiken.
   

Hvordan slette opplysninger?

Informasjon vil kunne slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf Emma Hansen på

mail: fotografemmahansen@gmail.com 

 

Utlevering av informasjon til en tredjepart:

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Men Fotograf Emma Hansen kan bruke underleverandører når det er hensiktsmessig og nødvendig for å kunne levere produkter til spesifikke kunder. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Emma Hansen.

 

Rettigheter:

Som bruker av min hjemmeside og som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de blir behandlet. Du kan kreve sletting, retting og begrensninger i behandlinger av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingene av personopplysningene er basert på samtykke, og du kan til en hver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Fotograf Emma Hansen ikke har overholdt rettighetene dine i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet. 

Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page