top of page
Ukens person- uke 1-7680-ferdig.jpg

Camilla Roset

Om helse og selvutvikling

Alan Hamre

Om vennskap, åpenhet og tennis som terapi

Ukens person, uke 2-7645-ferdig.jpg
Ukens person, uke 3-8312.jpg
Ukens person, uke 3-8312.jpg

Ole Lunde Emilsen

Om familie og hverdagsglede

Ilyas

Om å oppnå noe som er større enn seg selv

Ukens person- uke 11-0006-ferdig.jpg
Ukens person, uke 5-9391.jpg
Ukens person- uke 12-0291-ferdig2.jpg

Anora

Om å trosse frykten for å gjøre det du elsker

Ukens person- uke 12-0291-ferdig2.jpg

Elisabeth Gyllensten

Om barn og karriere, og veien til å bli kunstner

Ukens person- uke 9-9788-ferdig.jpg
Ukens person, uke 3-8312.jpg
Ukens person, uke 5-9391.jpg

Grethe Johnsen

Om betydningsfulle vennskap

Andre Mingeødegård

Om å finne sin karrierevei og gjøre det man liker

Ukens person- uke 8-9674-ferdig2.jpg
Ukens person- uke 9-9788-ferdig.jpg
Ukens person- uke 15-0535.jpg

Henning

Om viktigheten av å ha det morsomt på jobb

Lena Stenbakken Linden

Om utdanning og det å være hjemmeværende

Ukens person- uke 10-9858-ferdig.jpg
Ukens person, uke 4-9288.jpg
Ukens person, uke 4-9288.jpg

Michael Starmer

Om klima, tiltak og fremtiden

Azer Abdul Rahim

Ahmad Hussein

Om daglig læring fra aktiviteter og opplevelser

Ukens person-uke 7-9615-2.jpg
Ukens person, uke 3-8312.jpg
Ukens person- uke 14-0533.jpg

Kari

Om drømmer, råd og alderdom

Nina Hasvold

Om endringer

Ukens person-uke 6-9503-2-ferdig.jpg
Ukens person, uke 3-8312.jpg
Ukens person- uke 16-1763.jpg

Johnny Raadahl

Om motgang og viktigheten av å hjelpe andre

bottom of page